Tổ chức sự kiện
Tin cũ hơn

Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Thế Anh - Thanh Hiền tại Trống Đồng Palace

2014-12-22 14:33:39 743 lượt

 photo QD1_5494_zps4271bdf4copy_zps6bf9c949.jpg

 

 photo QD1_5396_zps0142420ecopy_zps8fbfdc59.jpg

 

 photo QD1_5406_zps05ca2524copy_zps2a39ff17.jpg

 

 photo QD1_5454_zpsbdc30ae1copy_zps69521a7b.jpg

 

 photo QD1_5440_zps8905da9fcopy_zps9ebe92de.jpg

 

 photo QD1_5436_zpsfd120e3fcopy_zps108866b2.jpg

 

 photo QD1_5431_zps7024b94ecopy_zps254716f2.jpg