Sự kiện
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Quang Huy - Rebecca Qui tại Daewoo Hà Nội
Hình ảnh trang trí lễ thành hôn tại tư gia
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Chí Khiêm - Hồng Hải
Hình ảnh trang trí tại tư gia sự kiện ăn hỏi Thu Ngân & Trí Anh
Royal Wedding - Tri Anh & Thu Ngan
THE LOVE GARDEN - KHÁNH & HÀ 10.10.2015.
The Real Rustic Wedding 03-10-2015
Triển lãm HWP 2015 - Meliã Hanoi Hotel
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Hoài Giang - Robert tại Melia
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Bảo - Ly tại tư gia và điểm tiệc