Sự kiện
Hình ảnh trang trí sự kiện HWP 2014 tại Daewoo Hà Nội
Hình ảnh trang trí tại Tháp Hà Nội
Hình ảnh trang trí sự kiện ăn hỏi Trung Hiếu - Thanh Hoài tại tư gia
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Long Thái - Hương Giang tại tư gia
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Huyền Linh - Ngọc Phương tại tư gia
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Thế Anh - Thanh Hiền tại Trống Đồng Palace
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Thu Hà - Thiết Hoàng tại tư gia
Hình ảnh trang trí sự kiện ăn hỏi Huyền Linh - Ngọc Phương tại tư gia
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Như Ngọc - Khánh Duy tại Grand Plaza
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Văn Quang - Minh Huệ tại tư gia