Trang trí hoa lụa
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Chí Khiêm - Hồng Hải
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Bảo - Ly tại tư gia và điểm tiệc
Tổ chức sự kiện tiệc cưới ngoài trời
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Hoàng Vũ - Hồng Loan tại Trống Đồng Palace 2
Wedding Fair 2014
Không gian trang trí tiệc cưới sang trọng và ấm cúng tại Thanh Thủy Palace
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Tùng - Châm tại Trống Đồng Palace
Hình ảnh trang trí sự kiện cưới Phong - Trang tại Trống Đồng Palace
Hình ảnh trang trí sự kiện HWP 2014 tại Daewoo Hà Nội
Hình ảnh trang trí tại Tháp Hà Nội