Trang trí hoa lụa

Wedding Fair 2014

2015-01-17 10:17:54 1717 lượt

 

Sau đây là hình ảnh tuyệt vời của cưới hỏi trọn gói quang dũng trong sự kiện wedding fair 2014 dành cho những cặp vợ chồng

 photo DAT_2085_zpsc6a6d4b1.jpg

 

 photo DAT_2058_zpsa50154db.jpg

 

 photo DAT_2088_zps83419535.jpg

 

 photo DAT_2035_zpsa8fae671.jpg

 

 photo DAT_2027_zps8c7abb19.jpg

 

 photo IMG_8620_zpsef1553c0.jpg

 

 photo DAT_2078_zpse95420b3.jpg

 

 photo IMG_8445_zps6428dcc7.jpg

 

 photo IMG_8611_zpsb41d5e6d.jpg

 

 photo IMG_8360_zps02309326.jpg

 

 photo DAT_2213_zps9cc1299a.jpg

 

 photo DAT_2168_zps464bcc48.jpg

 

 photo IMG_8649_zps4d1a73d1.jpg

 

 photo IMG_8684_zps144cca00.jpg

 

TNHH Nghệ thuật Quang Dũng đã đưa đến cho khách hàng mô hình dịch vụ cưới hỏi trọn gói. Với mô hình này, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng trọn vẹn những dịch vụ liên quan đến cưới hỏi như lễ ăn hỏi, quay phim, chụp ảnh, hoa xe cưới, nam nữ bê đỡ tráp, phông bạt, bàn ghế,...