Tư vấn

Bói toán tình yêu

2015-10-13 20:57:07 1427 lượt

Bói toán tình yêu

Bạn chỉ cần có một chiếc máy  tính  hoặc có một chiếc điện thoại thông mình là bạn có thể bắt đầu xem bói toán tình yêu . Bạn xem cách bói tình yêu bằng cách lấy số ngày sinh của bạn + ngày  tháng năm sinh của người ấy, kết quả ra số chẵn thì chia cho 2, ra số lẻ thì cộng thêm một rồi chia cho 2 cho đến khi bạn được kết quả hai chữ số từ 10 đến 19.

Ví dụ:Tôi sinh ngày 07/12/1987 và nữa kia của tôi sinh ngày 11/07/1992 mình lấy 2 dãy số này cộng với nhau:

07121987+ 11071992 = 18193979 bạn để ý nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 9=> số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 rồi lấy dãy số này chia cho 2: 18193980/2=9099690 ==> số cuối cùng của dãy này là số 0 vậy là số chẵn bạn chia cho 2: 9099690 / 2= 4549845 …….70/2 = 35+1=36/2=18

Ví dụ: Tôi sinh ngày 09/10/1997 và nữa kia của tôi sinh ngày 11/9/1999 mình lấy 2 dãy số này cộng với nhau:

09101997+ 11091999=20193996 số cuối cùng là số chẵn  bạn cứ chia cho hai đến khi ra số lẽ cộng thêm một, ra số cuối cùng nằm trong khoảng 10 đến 19 thì dừng lại.

Nếu là: 10: Tình bạn

            11: Thầm lặng

            12: Bạn bè

            13: Có tình cảm          

            14:Tình yêu

            15:Đơn phương

            16:Ghét

            17:Chờ đợi

            18:Vợ chồng

            19:Bình thường

 

 tags: cưới hỏi trọn gói